PMX2630专业调音台
分类: 调音台  发布时间: 2013-07-27 11:30 
功能特点为:优质的2母线,超低噪音,动态余量大线路设计,内置多种数码效果器的小型模拟调音台;具备有6通道的设计,适用于多种场合;极低噪声,技术新颖的麦克风前置放大器;3波段均衡器,音乐性极强;内置多种数码效果器;每声道均有断点发送;有效果输送控制,可用于内置效果处理器和/或作为外置输送;主混音输出端,还有独立的控制室、耳机和立体声CD/磁带输出端;CD/磁带输入可通到主混音或控制室/耳机输出端;经久耐用的60毫米流线型推杆和密封控制旋钮;高品质的元件和牢固的结构,使产品经久耐用;轻便超薄型设计,方便拾流动演出使用。

技术参数:
Maximum input fevel :                         Mic                 +22dBu
                                                          Other Line      +20dBu
Maximum output levl:                          Main XLR       +22dBu
                                                          Other output   +22dBu
Meters:                                              3 colour LED,quasi peak response
Master meter:                                    8 segment,-20dB to 6
Frequency response :                      +/- 1dB,20Hz-30KHz
Mic CMRR at 1kHz:                           >70dB typical
THD+n at +14dBu at 1kHz:               Mic to mix out <0.008%
Crosstalk(@1KHz):                           Fader shutoff      >96dB
                                                         Mute shutoff       >86dB
Noise,rms 20Hz to 20kHz:                 Mic input E.I.N   -126dBu
                                                         Main mix fader unity,
                                                         channel fader down       <-95dBu(97dB S/N)
                                                         Main mix fader unity,
                                                         channel fader unity       <-82dBu(-86dB S/N)
Mono/Stereo EQ :                             HIGH     Shelving           +/-15dB,12kHz
                                                         MID       Peaking            +/-15dB,2.5Hz 
                                                         LOW     Shelving           +/-15dB,80Hz
Power Consumption:                        15 watts